Základy BOZP, ŽP, PO

NA NOVÉM TERMÍNU PRACUJEME

 

 

 

 

Lektor: ing. Kateřina Semíková – odborný poradce

 

Patříte mezi malé nebo střední podnikatele, kteří chtějí poskytovat služby velkým korporátním organizacím a potřebují doklad o proškolení z oblasti BOZP, řízení rizik apod.?

Nebo potřebujete vstupní a periodické školení pro své zaměstnance?

 

 

Obsah kurzu

  • BOZP, základní právní požadavky (zákoník práce 262/2012 Sb., zák. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, identifikace rizik, pracovní úrazy a jejich hlášení, pracovně lékařské služby, první pomoc na pracovišti

  • Základní pracovně bezpečnostní pravidla a provozní dokumentace (bezpečnostní značky, OOPP, práce ve výškách, skladování a používání regálů, obsluha el. zařízení, ergonomie na pracovišti, nakládání s chemickými látkami

  • Řízení osobního vozidla pro služební účely legislativní změny, reflexní vesty, doba řízení, první pomoc), shrnutí BOZP - přestupky a sankce

  • Požární ochrana (práva a povinnosti, evakuační plány, způsob vyhlášení poplachu, základní požárně-bezpečnostní zařízení, typy a použití hasicích přístrojů)

  • Životní prostředí (odpady, vody, ovzduší - základní povinnosti a možné kontroly a sankce, předcházení haváriím)

  • Trestní odpovědnost v oblasti BOZP, PO a ŽP

 

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

 

Požadavky na účastníky

Pro kurz není vyžadováno předchozích znalostí.

 

 

Co si vzít s sebou

  • Psací potřeby

 

Rozsah

4 hodiny 

 

Cena

550 Kč  (Přihláška je platná až po zaplacení)

Jídlo a pití si zajišťuje každý sám. Není zahrnuto v ceně školení.

Maximální počet účastníků: 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZP.PNG

Kurz pořádá Eliška Tůmová, provozovna: Havlíčkova 174, Jičín 506 01, IČO 88786706