Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v silniční nákladní dopravě

NA NOVÉM TERMÍNU PRACUJEME

 

 

 

 

 

 

 

Lektor

Mgr. Tomáš Roubal

jednatel společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o.; specializuje se na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě dle Úmluvy CMR a na otázky dopadů zákona o poštovních službách na subjekty činné v oboru vnitrostátních přepravních služeb.

Cíle semináře

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům vhled do klíčových a aktuálních problematik odpovědnosti za přepravovanou zásilku a její dodání – a to jak v mezinárodní, tak nově také ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě v ČR, neboť právní úprava Úmluvy CMR se od roku 2019 vztahuje i na vnitrostátní silniční nákladní přepravy v ČR.

 

Obsah semináře

Seminář poskytne důležité informace těm, kdo jsou činní v oboru silniční nákladní dopravy či tento přepravní obor pro své podnikání využívají – zejména  pracovníkům a vedoucím pracovníkům, kteří sjednávají a uzavírají přepravní smlouvy; provádějí či zajišťují provedení silniční nákladní přepravy; odpovídají za balení zásilek a za jejich nakládku či vykládku; sjednávají příslušná pojištění; uplatňují či naopak vyřizují uplatněné reklamační nároky vyplývající ze sjednané přepravní smlouvy.

S využitím řady příkladů z praxe je seminář zaměřen na právní prevenci rizik účastníků přepravní smlouvy – seznamuje s odpovědností, povinnostmi a možnostmi dopravců, zasílatelů, odesilatelů, příjemců, pojistitelů v souvislosti s přepravovanou zásilkou.


Komu je seminář určen

Seminář je určen pracovníkům a vedoucím pracovníkům dopravců, zasílatelů, odesilatelů, příjemců, pojistitelů, makléřů  a dalším zájemcům o seznámení se s problematikami odpovědnosti za přepravovanou zásilku a její dodání v mezinárodní i vnitrostátní silniční nákladní dopravě.

Požadavky na účastníky

Nejsou požadované předchozí znalosti.

Rozsah

6 hodiny

Co si vzít s sebou

Psací potřeby.

Cena

1950

Maximální počet účastníků: 18

1206-1-2aaa66945c500fc70ab5395ff237f68a.
Objednat účast na semináři Úmluva CMR
Fakturační údaje

Děkujeme za odeslání!

Uvedením údajů do tohoto formuláře dáváte souhlas s jejich použitím pro vyřízení Vašeho dotazu a pro poskytnutí navazujících informací Vaší osobě.

Údaje, které vyplníte, považujeme za osobní údaje a jsou zpracovány dle nařízení EU 2016/679 (nařízení GDPR), třetím osobám nebudou zpřístupněny a budou chráněny proti ztrátě, poškození a zneužití. Souhlas s použitím můžete kdykoli odvolat.
V případě, že nesouhlasíte s tímto použitím, kontaktujte nás prosím telefonicky.


Odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními a platebními podmínkami.

Kurz pořádá Eliška Tůmová, provozovna: Havlíčkova 174, Jičín 506 01, IČO 88786706