Individuální koučink

Kouč - Martin Kunt http://www.martinkunt.cz

Věřím, že svůj život si každý tvoří sám.

Rád hledám v lidech to dobré. Mnohdy jsem první, kdo jim to ukáže.

Vztahy a komunikace jsou mojí radostí, profesí a životní misí.

Ve firemním prostředí se tomu říká marketing. Mezi smrtelníky přátelství a láska.

Osobní život se nám prolíná s životem pracovním. Vše souvisí se vším.

Jsem kouč, mentor, lektor a mé základní životní hodnoty jsou Svoboda, Upřímnost, Otevřenost, Láska, Růst, Dávání a Radost.

Svou pracovní historii bych stručně popsal takto:
Z projektanta obchodníkem
Z obchodníka team leader
Z team leadera ředitel a.s.
Z ředitele zakladatel reklamky a Baru B52
Z reklamky marketingové poradenství
Z admana KOUČEM.

CO JE KOUČINK A JAK PROBÍHÁ?

Je to strukturovaný rozhovor založený na otázkách kouče. Otázky jsou silné, cílené, překvapivé, kreativní, vzbuzující představivost, vedoucí k uvědomování. Nešťouráme se v minulosti. Zabýváme se přítomností a budoucností. 
Většinou pracuji se třemi životními oblastmi z pěti základních - Moje osobnost, Práce, Blízký vztah, Domov a rodina a Společenský život / volný čas. Vše se vším souvisí a běžně se stává, že si při práci v oblasti vztahy uvědomíš situaci k řešení 
v oblasti volný čas apod. 

Ideální a funkční je série 12-ti sezení s periodicitou 1x za dva týdny. Takto se během 6-ti měsíců dostaneš z bodu A do místa, kde si opravdu přeješ být.
Kdykoliv můžeš s koučinkem skončit.


V ČEM TI KOUČINK POMŮŽE?

 • Definovat si, co opravdu chceš.

 • Najít si cestu pro svůj záměr.

 • Najít svoje zdroje energie.

 • Pochopit svou vnitřní motivaci.

 • Zbavit se nežádoucích stereotypů v chování.

 • Naučit se vnímat své pocity.

 • Překonávat trému, obavy a strachy.

 • Uvědomit si své silné stránky a najít jejich využití.

 • Najít tu správnou formu komunikace s okolím.

 • Nastavit relevantní parametry k ověření správnosti cesty.

 • Zlepšit své vztahy.

Koučink_-_spokojenost_puzzle.jpg