Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka

17.3.2020 - 9 - 14 hodin

Lektor

Mgr. Jiří Moskala MPA

Mgr. Jiří Moskala, MPA je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru andragogika a postgraduálního manažerského studia MPA absolvovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve veřejné správě působí od roku 1992. V současné době externě působí na Vysoké škole sociálně správní v Havířově. V lektorské činnosti se zaměřuje na personální práci a manažerské dovednosti. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2010.

Cíle kurzu

Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně  využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků…, ve znění pozdějších předpisů. Součástí semináře bude informace o připravovaných změnách. Obsah seminář je určený i těm úředníkům, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti „ZOZ“.

 

Obsah kurzu

 • Úvod

 • Představení tématu a lektora

 • Zákon o obcích – vstup do problematiky

 • Postavení obcí a měst ve veřejné správě - Vymezení pojmu veřejná správa, územně samosprávný celek, vztah obcí a krajů, právní subjektivita obce, kontrola ad.

 • Orgány obce  - rozbor členění orgánů obce podle jejich zřizování nebo ustavování, podle složení členů orgánů, podle působnosti.

 • Zastupitelstvo obce (členové zastupitelstva obce) - vymezení zastupitelstva obce podle zákona o obcích, vznik zastupitelstva a jeho působnost, vztah zastupitelstva obce k ostatním orgánům obce, zasedání zastupitelstva obce, uvolnění/neuvolnění členové zastupitelstva, jejich práva a povinnosti. Výbory zastupitelstva – jejich činnost.

 • Rada obce - vymezení rady obce podle zákona o obcích, působnost, vztah rady obce k ostatním orgánům obce, schůze rady obce. Komise rady – jejich činnost.

 • Jednací řády rady, zastupitelstva, výborů a komisí – význam, obsah a tvorba.

 • Městský a obecní úřad -  složení úřadu, úředníci úřadu, vztah orgánů obce

  a úřadu, pracovněprávní postavení úředníků dle zákona o úřednících ÚSC ad.

 • Zákon o úřednících – základní vstup do problematiky 

 • Základní pojmosloví, výběrové řízení a veřejná výzva

 • Povinnosti úředníka

 • Vzdělávání úředníků 

 • Diskuse, řešení konkrétních problémů z praxe a závěr

 

Rozsah

 • 5 hodiny

Cena

 • 1800 Kč  (Přihláška je platná až po zaplacení)

Včetně občerstvení.

 

Maximální počet účastníků: 18

Objednat účast na kurzu
Zákon o obcích
Fakturační údaje

Děkujeme za odeslání!

Uvedením údajů do tohoto formuláře dáváte souhlas s jejich použitím pro vyřízení Vašeho dotazu a pro poskytnutí navazujících informací Vaší osobě.

Údaje, které vyplníte, považujeme za osobní údaje a jsou zpracovány dle nařízení EU 2016/679 (nařízení GDPR), třetím osobám nebudou zpřístupněny a budou chráněny proti ztrátě, poškození a zneužití. Souhlas s použitím můžete kdykoli odvolat.
V případě, že nesouhlasíte s tímto použitím, kontaktujte nás prosím telefonicky.


Odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními a platebními podmínkami.

Kurz pořádá Eliška Tůmová, provozovna: Havlíčkova 174, Jičín 506 01, IČO 88786706